Over Ons

De Landelijke Gilden brengen bewoners en sympathisanten van het platteland samen.

Wie in zijn vrije tijd het Vlaamse platteland actief wil verkennen, kan bij ons terecht. Enkele van onze activiteiten zijn: wandel- en fietstochten, koken met streekeigen producten, droppings, bedrijfsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven, lesavonden over het onderhoud van de siertuin en dagreizen. Dit alles in een ontspannen sfeer met veel tijd voor ontmoeting tussen de deelnemers. De landelijke gilden komen ook op voor de leefbaarheid van dorp en platteland. Enkele van de thema’s die we opvolgen: de dorpsschool, het plaatselijk openbaar vervoer, waterzuivering, de bescherming van de open ruimte, de nabijheid van zorgdiensten en de kwaliteit van bestuur.

Als ledenvereniging tellen we meer dan 68.000 aangesloten gezinnen.

Als je lid wordt van de Landelijke Gilden, genieten alle bij jouw inwonende gezinsleden meteen mee voor hetzelfde geld. Op veel activiteiten zijn jong en oud welkom en voelt iedereen zich meteen thuis, zoals bijv. paintballen, lasershooten, bowlen, zwemmen, koken, fietsen, wandelen en nog veel meer. Iedereen kan lid worden!!

In de meeste landelijke dorpskernen kan je een landelijke gilde vinden.

Onze leden verenigen zich in niet minder dan 928 lokale afdelingen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies en Oost-België. Vrijwilligers dragen er de werking en bouwen samen een lokaal programma op. Zij komen regelmatig samen in 83 gewestraden met het oog op informatie-uitwisseling, vorming en het opzetten van gezamelijke activiteiten. Allemaal samen mochten we in het jaar 2006, 585.000 deelnemers begroeten op 6639 lokale en gewestelijke activiteiten.

De Landelijke Gilden zijn een democratische vereniging.

Als feitelijke verenigingen groeperen de lokale afdelingen zich onder de koepel van de vzw Centrale van de Landelijke Gilden. In de bestuursorganen van deze vzw (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) zijn de vrijwilligers in de meerderheid. Om de vijf jaar zijn er lokale bestuursverkiezingen. Nieuwe kandidaten kunnen toetreden. Zij die nog vijf jaar verder willen meewerken, kunnen dat.